Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr tel. oraz pliku, podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu weryfikacji zgłoszenia do promocji.

Pełna treść zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pełna treść zgody na przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ROBERT THOMAS Metall-und Elektrowerke GmbH & Co. KG. z siedzibą w Niemczech, adres Hellerstrasse 6, 57290 Neunkirchen oraz przez GREENFIRE Alicja Szeffer z siedzibą w Opolu, przy ul. Henryka Sienkiewicza, nr 35, lok. 9, kod pocztowy 45-037 Opole moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez ROBERT THOMAS Metall-und Elektrowerke GmbH & Co. KG. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.